english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakdolgozat / Diplomaterv

Zárt kezelés (titkosítás)

A) 2022.08.22. után elkezdett ügyintézés esetén

Amennyiben a szakdolgozat/diplomaterv készítésnek helyet adó gazdálkodó szervezet a kiadott feladattal kapcsolatban igényli a zárt kezelést (titkosítást), - maximum 5 évre lehetséges - alapos indokolással, kérelmeznie kell a dolgozat és a védés nyilvánosságának korlátozását, zárt kezelését. Az engedélyezésről a Kar Dékáni Hivatala dönt. Kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben nyújtsák be a kérelmet!

A szükséges formanyomtatványok a Kar weboldaláról, az alábbi linken tölthetők le:
Kérelem a szakdolgozat, illetve a diplomaterv zárt kezelésére*
Információvédelmi megállapodás* és annak 1.sz.melléklete(Az 1.sz.mellékletet a cégnél, a külső konzulensnek kell kitöltenie.)

Kérjük, hogy a három dokumentumot, kitöltve és hiteles aláírással** ellátva (elektronikus, vagy aláírt és szkennelt), KÜLÖN pdf-ben szíveskedjenek megküldeni a tanszéki felelősnek (nyomatatott formában nem kell leadni!):
 - géptervezők: Máté László (mate.laszlo@gpk.bme.hu)
 - terméktervezők: Dr. Szeghő Krisztina (szegho.krisztina@gt3.bme.hu)

**: Kérelem - Gazdálkodó szervezet részéről és a Témavezető részéről
      Megállapodás - Gazdálkodó szervezet részéről
     1.sz. Melléklet - Gazdálkodó szervezet részéről

Határidők

Az aláírt Kérelem megküldésének határideje: 2. oktatási hét, péntek
Az aláírt Megállapodás és a hozzá tartozó 1.sz melléklet megküldésének határideje: 4. oktatási hét, péntek

B) 2022.08.22. előtt elkezdett ügyintézés esetén

Az ezen dátum előtt elkezdett záródolgozatokhoz már benyújtott zárt kezelésű nyomtatványok érvényesek! Azonban ha valaki már a záródolgozatát elkezdte a korábbi félévekben, de még nyomtatványt nem küldött a tanszéknek, nekik már az új nyomttványokat kell majd kitölteni, azaz az A) pont szerint kell eljárni.

* A hivatkozás a BME GPK weboldalán elhelyezett dokumentumra hivatkozik.

Záródolgozat tantárgy felvétele, ha nincs meg a szükséges teljesített kreditpont

A TVSz és a hatályos kari szabályzatok nem zárják ki, hogy a hallgató, kérelmére mentesüljön a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomamunka készítés tantárgyak felvétele esetén az előírt, teljesített kreditmennyiség teljesítése alól abban az esetben, ha ezt a témavezető támogatja.

A felvételhez szükséges teljesített kreditpont:
- Szakdolgozat-készítés: 170
- Diplomamunka-készítés A: 55
- Diplomamunka-készítés B: 80
- Diplomamunka-készítés A és B együttes felvétele: 80

Ezt a mentesítést a hallgatónak 999-es NEPTUN kérvényben kell kérelmeznie, amihez csatolni kell a témavezető által (elektronikusan vagy aláírással) hitelesített támogató nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

Témavezetői támogató nyilatkozat a záródolgozat tantárgy felvételéhez kevesebb teljesített kredit esetén