english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

A Tanszékről
Bemutatkozás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1782-es alapítása óta az ország első számú műszaki felsőoktatási intézménye, amelynek egyúttal nemzetközi rangja is jelentős. A BME Magyarország egyik vezető kutatóegyeteme, amely jelentős nemzetközi oktatási, szakmai-tudományos tekintélynek örvend. A BME nyolc karának karaktere erőteljesen egyedi. A karok önmagukban is hatalmas szakterületet fognak át. A képzések nagyon erős elméleti természettudományos alapképzés mellett gazdasági ismeretekkel és a legfrissebb szakirányú tudást adnak, így a folyamatok rendszerszemlélete.

Az Egyetem eredményességének záloga az oktatók odaadó munkája, és a hallgatók tehetsége, kitartó szorgalma. Ez adja az intézmény stabilitását és folytonosságát mind az oktatásban, mind a tudományos kutatásban és technológiai fejlesztőmunkában. Utóbbiakba a tudás magas szintű átadására alapozva a magukban elég tehetséget érző diákok már egyetemi éveik alatt is bekapcsolódhatnak. Az alapképzésből így kerülnek aztán hallgatók a mesterképzésbe, ahol a tudás finomhangolására összpontosítunk, jó tervező, fejlesztő és kutató mérnököket kibocsátva. A tudományos munkában még inkább elmélyülni kívánóknak doktori képzésünk nyújt kiváló kereteket.

BME Gépészmérnöki Kar

A nyolc kar egyike a Gépészmérnöki Kar, mely által meghirdetett képzések közül a gépészmérnöki szak 140 éves múltra tekint vissza. A korábbi ötéves képzést felváltó kétciklusú képzés megőrizte a hagyományos képzés erősségeit, és kismértékben növelte a mérnöki készségek fejlesztését segítő gyakorlatorientált foglalkozásokat. A képzés erős természettudományos alapozás mellett az ipar által megkívánt gyakorlatiasabb gondolkozás megalapozását is segíti.

A BME Gépészmérnök Karának oktatói, professzorai kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és együttműködéssel rendelkeznek, ami biztosíték arra, hogy a képzésben résztvevő diákok korszerű és versenyképes tudás birtokába kerülnek.  

A BME Gépészmérnöki Karán induló valamennyi mesterszakon nemzetközi kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkező oktatók tanítanak. A meghirdetésre kerülő tantárgyak egy része idegen nyelven is felvehető.

A hallgatók tudományos diákkör keretében vagy demonstrátori feladatok ellátásával részt vehetnek a Tanszékek kutatómunkájában. A tanszékek folyamatosan korszerűsödő laboratóriumaiban, az egyetem országosan kiemelt műszaki könyvtárában, jogvédett szoftverekkel ellátott számítástechnikai munkaállomásokon az eredményes termelés feltételei biztosítottak valamennyi beiratkozott hallgatónk számára.
 
 

Gép- és Terméktervezés Tanszék

A Gép- és Terméktervezés Tanszék (rövidítve: GT3) a BME Gépészmérnöki Karának legnagyobb szervezeti egysége. A Gép- és Terméktervezés Tanszék a hajdani Gépelemek és a Mezőgazdasági Géptan Tanszékek utódja. A Gépelemek tanszék leghíresebb professzorai Bielek Miksa, Bánki Donát, Herrmann Miksa, Vörös Imre voltak. A géptervező szak tantervének kidolgozása 1969-ben történt, amelynek géptervező ágazatán Magyar József vezetésével megkezdődött a konstruktőrképzés.

Az 1889-ben alakult Mezőgazdasági Géptan Tanszék meghatározó professzorai Lázár Pál, Szabó Gusztáv és Rázsó Imre, akinek vezetésével 1950-től már önálló mezőgazdasági gépész szakon folyt a képzés. A Gépelemek és Mezőgazdasági Géptan Tanszékekből létrejött Gépszerkezettani Intézet jelentős szerepet vállalt a Terméktervező Mérnökképzés hazai meghonosításában.

A BME Gép-és Terméktervezés Tanszék küldetése, hogy diákjainak a gép- és terméktervezés szakterületén olyan ismereteket és készségeket adjon, amelyekkel mérnöki feladataikat mindenkor műszaki tudományos igényességgel, a társadalom hasznára oldják meg, és nevelő munkájuk hozzájáruljon leendő mérnökeink értelmiségi feladataikra való felkészítéséhez.